Fugasoft - informační systémy a informační technologie.

Aktuality

Dodáváme PC LYNX včetně kompletů pro EET:

Více...


V březnu slavíme

28. výročí

založení naší firmy

FUGASOFT,

spol. s r.o.

Přejděte na
Windows 10

Zejména jestliže ještě používáte Windows XP?: zavolejte 602457682

Najdeme pro Vás řešení!!!

Nové ceny pro Kerio pod GFI unlimited:

Kerio na Linuxu:

Kerio Control Software Appliance: Více...

Intel® Core i7™,
Intel® Core i5™,
Intel® Core i3™:
nejnovější procesory a chipsety Intelu®:

bezkonkurenční výkon : Ceník i3, i5, i7 najdete na uvedeném odkazu nebo požádejte o podporu na našich kontaktech: Více...

Hlasem ovládají
základní technické
funkce budovy:

Program MyVoice s vizualizačním a řídícím systémem Promotic slouží k ovládání základních provozně-technických funkcí obytných budov lidským hlasem. Více...

MyVoice ve španělštině:
nový pohled na možnosti využití programu MyVoice !!!

Ve spolupráci se španělským zájemcem o program MyVoice jsme připravili španělskou verzi programu, jejíž video ukázku můžete spustit v časti MyVoice - video ukázky. Více...

Často kladené dotazy

Prosím, přečtete si následující často kladené otázky, zda se v nich nenachází odpověd právě na Váš dotaz.

 1. Mohu provozovat MyVoice i pod novým operačním systémem Windows 7?
  • Ano, nová verze ( 2.0) programu MyVoice běží i v 64 bitovém OS Windows 7. Nelze ale použít konfiguračního programu MyVoice pro nastavení citlivosti mikrofonu. Tu musíte nastavit v ovládacích panelech v části nastavení zvuku, na přibližně střední hodnoty a otestovat mikrofon.
 2. Nemohu najít adresář, do kterého MyVoice v operačním systému Windows 7 ukládá konfigurační *.ini sobory !!!
  • Vzhledem k odlišnostem v OS Windows 7 nelze jednoznačně určit adresář, kam program MyVoice ukládá soubory s definicí konfigurace jednotlivých skupin příkazů (*.ini soubory). V posledních instalacích jsme tyto soubory nalezli v adresáři:

   Users/User (vybraný uživatel pod kterým proběhla instalace)/AppData/Roaming/MyVoice/*.ini


   Z tohoto adresáře je tedy nutné všechny ini soubory zkopírovat do záložního adresáře a v případě nějakých problémů zkopírovat zpět. V konfiguraci je také volba pro obnovení skupiny příkazů (importuj), kde je možné vybrat adresář se záložní skupinou, viz nápověda. V nápovědě k programu MyVoice v2.0 je nepřesnost v určení tohoto adresáře.
 3. Jakou zvukovou kartu a jaký typ (značku) mikrofonu doporučujete?
  • Nejhorší jsou integrované zvukové karty, které nedoporučujeme. Naopak klasické zvukové karty typu SB jsou plně postačující, například zvuková karta PCI CMI8738SX. Osvědčený mikrofon je součástí náhlavní soupravy
   Genius HS-4A nebo stojanový dynamický mikrofon HAMA DM20. Problém zvukové karty a mikrofonu řeší nejlépe USB Headset iTec HS-741.
 4. V jakém prostředí lze program MyVoice používat?
  • Záleží na stupni hlučnosti prostředí. Hlučnost prostředí jen snižuje spolehlivost rozpoznávání.
 5. Existují nějaká omezení pro hlasové schopnosti uživatele programu MyVoice?
  • Podmínkou nasazení MyVoice je dobrá výslovnost. U programu pro rozpoznávání řeči to jinak není možné. Některým úskalím se lze vyhnout, jak se můžete dozvědět v odpovědích na další dotazy.
 6. Mám drobné problémy kvůli logopedické vadě (chybná výslovnost hlásky "R").
  • Pokud je slovnik malý, tak ani logopedická vada nemusí být kritická. Volání příkazů, které nás neposlouchají, lze převést do obdobného tvaru neobsahujícího kritické hlásky (to se ale netýká diktování po slovech). Příkazy ve skupinách lze také zredukovat jen na ty "poslušné".
 7. Je možné program nějak přizpůsobit konkrétné osobě?
  • Ano, pro konkrétní osobu (která ovšem stále ještě musí srozumitelně vyslovovat) je možné provést adaptaci na jeji způsob výslovnosti. To jsme schopni zajistit za dohodnutou úplatu (viz ceny programu ) na základě nahrávek, které se nahrají u daného zákazníka za dobu asi 1 týdne provozu. Toto jsme úspěšně vyzkoušeli u Dity (která má trochu horši výslovnost) a úspěšnost rozpoznávání se u ní zlepšila z 83 % na 94 %. Dita je 17leta ochrnutá dívka, která používá MyVoice již déle než dva měsíce a za tu dobu použila asi 75000 slov. Program používá prakticky každý den od rána do večera.
 8. Nemohu přečíst aktuální příkazy v okně programu MyVoice!!!
  • V sekci Novinky ke stažení si stáhněte soubor SEZNAMPRIKAZU.ZIP, otevřete jej v programu MS WORD, příkazy zvětšete na potřebnou míru tak, aby bylo možné je snadno číst po vytištění na listy A4, které můžete umístit do okolí monitoru. Podaří-li se vám nalepit listy s jednotlivými skupinami příkazů na jednu plochu, můžete graficky znázornit přechody mezi jednotlivými skupinami příkazů.
  • V nové verzi MyVoice v2.0 lze měnit způsoby zobrazení, kde si můžete vybrat jeden ze tří modů zobrazení.
 9. Pozměnil jsem některé příkazy programu MyVoice a nejsem schopen je obnovit!!!
  • Před změnami příkazů v konfigurátoru příkazů programu MyVoice doporučujeme všechny *.ini soubory zkopírovat do záložního adresáře, odkud je můžeme obnovit.
 10. Je možné získat podporu na nákup programu MyVoice ?
  • Příspěvek na hlasové ovládání počítače může obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytnout těžce tělesně postiženému člověku, který má podstatným způsobem omezen pohyb a funkci horních končetin, a to do té míry, že není schopen používat a ovládat osobní počítač prostřednictvím klávesnice a myši. Příspěvek se poskytuje na základě doporučení odborného lékaře. Program, který umožňuje hlasové ovládání počítače, lze srovnat s pomůckou, která je uvedena v oddíle I/6 vyhlášky 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to je psací stroj se speciální klávesnicí. Maximální výše příspěvku je podle vyhlášky 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 50 % z pořizovací ceny pomůcky. Při stanovení konkrétní výše příspěvku se přihlíží k pořizovací ceně pomůcky, to znamená k tomu, jestli daná pomůcka je ve standardním provedení a splňuje podmínky nejmenší ekonomické náročnosti. Dále se přihlíží k využití pomůcky klientem, který žádá o příspěvek, to znamená, jestli je osobní počítač používán ke studiu nebo k výdělečné činnosti. Program na hlasové ovládání počítače může být zakoupen jako součást programového vybavení spolu s osobním počítačem, jeho cena je pak zahrnuta do ceny počítače, nebo může být dokoupen i samostatně, pokud již klient odpovídající počítač vlastní.
   Pozn.: Zkuste požádat o příspěvek také NADACE.
 11. Existuje DEMO programu MyVoice ?
  • Omlouváme se všem zájemcům, ale DEMO programu MyVoice provozované na internetovém serveru již není možné dále udržovat. DEMO programu MyVoice na CD nelze jednoduše vytvořit, proto se o něm neuvažuje.

© 2005-18 Fugasoft, spol. s r.o. - všechna práva vyhrazena, Aktualizace: 28/11/2018

Nahoru