Fugasoft - informační systémy a informační technologie.

Aktuality

Dodáváme PC LYNX včetně kompletů pro EET:

Více...


V březnu slavíme

28. výročí

založení naší firmy

FUGASOFT,

spol. s r.o.

Přejděte na
Windows 10

Zejména jestliže ještě používáte Windows XP?: zavolejte 602457682

Najdeme pro Vás řešení!!!

Nové ceny pro Kerio pod GFI unlimited:

Kerio na Linuxu:

Kerio Control Software Appliance: Více...

Intel® Core i7™,
Intel® Core i5™,
Intel® Core i3™:
nejnovější procesory a chipsety Intelu®:

bezkonkurenční výkon : Ceník i3, i5, i7 najdete na uvedeném odkazu nebo požádejte o podporu na našich kontaktech: Více...

Hlasem ovládají
základní technické
funkce budovy:

Program MyVoice s vizualizačním a řídícím systémem Promotic slouží k ovládání základních provozně-technických funkcí obytných budov lidským hlasem. Více...

MyVoice ve španělštině:
nový pohled na možnosti využití programu MyVoice !!!

Ve spolupráci se španělským zájemcem o program MyVoice jsme připravili španělskou verzi programu, jejíž video ukázku můžete spustit v časti MyVoice - video ukázky. Více...

O programu MyDictate

Program MyDictate byl vyvinut jako účinný doplněk a nadstavba programu MyVoice s cílem umožnit plnohodnotný hlasový diktát do počítače. Při vývoji programu byl brán hlavní zřetel opět na handicapované osoby, které nemohou používat ruce. Výhody diktovacího programu však jistě ocení i další, kteří musí často zadávat text do počítače a přitom nejsou příliš zruční v rychlém psaní na klávesnici.

Vzhledem k primárnímu určení byla zvolena strategie diktování po jednotlivých slovech, mezi kterými je třeba vždy udělat krátkou pauzu. Tato strategie má dvě základní výhody: 1) Umožňuje okamžitě hlasem provádět opravy v případě chybně rozpoznaných nebo stejně znějících slov a 2) zvládá diktování s obrovským slovníkem (který je pro češtinu nutností) i na běžné výpočetní technice.

Hlavní rysy programu jsou následující:


 • Program umožňuje diktování všem osobám, které jsou schopny dobře vyslovovat a zároveň očima sledovat dění na obrazovce počítače.
 • Diktovat je možné do libovolného programu běžícího pod operačním systémem Windows XP CZ (Windows 2000) do místa, kde je umístěn kurzor.
 • Diktovat je nutné po jednotlivých výrazech, nikoli plynulou řečí. Program je pro tento účel vybaven rozsáhlým slovníkem čítajícím přes 525 000 nejfrekventovanějších českých slov a výrazů (např. zkratek, uživatelských frází, apod.)
 • Slova a výrazy, které nejsou obsaženy ve slovníku, je možné nadiktovat po jednotlivých znacích a následně je hned doplnit do slovníku, a to vše opět za použití hlasových povelů (bez nutnosti dotýkat se klávesnice).
 • Program MyDictate je standardně vybaven mužským a ženským hlasovým profilem. Navíc si může uživatel programu MyDictate vytvořit vlastní hlasový profil na základě namluvení předepsané nevelké skupiny výrazů. Použitím tohoto adaptovaného profilu se pak minimalizuje možnost nepřesného rozpoznání vyřčených výrazů. Tato možnost může velmi pomoci zejména lidem s mírnou vadou řeči.
 • V případě nepřesného či nejednoznačného rozpoznání vyřčeného výrazu lze jediným povelem provést náhradu vybráním z podobných slov, které program automaticky nabídne.
 • Hlasem lze provádět i složitější editaci nadiktovaného textu s využitím široké skupiny připravených editačních povelů (např. VYBER_PŘEDCHOZÍ_SLOVO, VYMAŽ_SLOVO, KURZOR_NA_KONEC…).

Program MyDictate lze používat samostatně anebo v součinnosti s programem MyVoice, který umožňuje universální hlasové ovládání PC. Pro nové i stávající uživatele programu MyVoice, kteří budou chtít využívat i schopností programu MyDictate, bude dodávána upravená verze MyVoice umožňující součinnost obou programů.

K prvním uživatelům programu MyDictate patří Dita Horochovská viz blog
a Jiří Zeman (pracovník Nejvyššího správního soudu a student práv).

Videoukázky práce s programem MyDictate

Na této stránce je k volnému stažení několik videoukázek dokumentujících možnosti programu MyDictate. Všechna videa jsou zkomprimovaná ve formátu X-viD MPEG4 a mají proto horší obrazovou a zvukovou kvalitu. Videa v originální kvalitě jsou součástí instalačního CD programu MyDictate. Pokud nemáte nainstalován kodek X-viD MPEG-4 ve svém počítači, můžete si zde stáhnout VLC media player, nebo si mužete stáhnout Xvid kodek na adrese www.xvid.org.

  Příklady diktování různých typů textů různými lidmi

 1. novinový článek (3,0 MB)
 2. literární text (3,0 MB)
 3. právní text příklad 1 (5,0 MB)
 4. právní text příklad 2 (5,0 MB)
 5. (mluvčí trpí v důsledku dětské mozkové obrny mírnou vadou řeči *)
 6. osobní dopis (2,3 MB)

  Ukázky dalších funkcí a vlastností programu MyDictate

 1. přidávání nových slov a výrazů do slovníku hlasem (1,0 MB)
 2. spolupráce programů MyVoice a MyDictate (2,0 MB)
 3. další funkce (diktování bez diakritiky, navigace v textu a pod.) (2,0 MB)

*Uvedená ukázka diktátu právního textu vychází z části právní věty nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 3. 5. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 66/04.


© 2005-18 Fugasoft, spol. s r.o. - všechna práva vyhrazena, Aktualizace: 28/11/2018

Nahoru